İğne Oyası Teknikleri - İğne Oyası - İğne Oyası


İğne Oyası Teknikleri

4 Aralık 2016 tarihinde eklendi, 3.199 kez okundu.

ZÜREFA: İki iğne oyası ilmeğinin belirli bir aralıkta yapılmasından oluşan

görüntüye denir. İğne oyasının temel işlemidir. İki ilmek arasında kalan ipliğin

bolluğu yan yana yapılan her zürefada aynı olmalıdır. Farklı bolluklarda bırakılan

zürefa oyanın görüntüsünü bozar.

 

Zürefa pili üzerine veya katlanmış kumaş kenarına yapılabilir. Kumaşın kenarı zürefa derinliği kadar kıvrılarak üzerine zürefa uygulanır, böylece kenar temizleme sağlanır.

Tığla örülmüş zincir, örgü üzerine, firkete, mekik, şiş örgüsü veya iplik üzerine, zürefa yapılabilir.

 

Zürefa üst üste sıralar halinde çalışılınca kafes görüntüsünde olur. Diğer tekniklerin temelini oluşturur. Sağdan sola doğru çalışılır.

 

Kullanılacak araç ve gereçler:

İnce uzun dikiş iğnesi

İplik

Kumaş

İşlem Basamakları:

1- Kumaşı ikiye katlayınız, sol elinize alınız.

2- İğneye geçirdiğiniz ipliğin ucunu başlangıç noktasında, kumaşla işaret

parmağı arasında tutunuz ( sağ tarafta, arkada)

3- Zürefa derinliğine göre kumaşa önden batınız (Şekil:12)

4- İpliğin başlangıç ucunu iğnenin üzerinden sağdan sola doğru geçiriniz.

5- İğnenin alt ucundaki çift kat olan iplikleri, iğnenin altından geçirerek sağa alınız.

6- İğneyi çekerek ilmeği sıkıştırınız (Bir iğne oyası ilmeği yapmış durumdasınız).

7- Zürefa genişliği kadar boşluk bırakarak sol taraftan 3. basamaktaki kadar derinlik bırakarak kumaşa batınız.

8- İlk ilmekten gelen ipliği iğnenin üzerinden sola geçiriniz.

9- İğnenin alt ucundan gelen iplikleri iğnenin altından geçirerek sağa alınız.

10- İğneyi çekerek ilmeği sıkıştırınız (İkinci iğne oyası ilmeği yapmış durumdasınız ).

11- 7, 8, 9, 10. işlem basamaklarını tekrarlayarak işlemi sürdürünüz (Şekil: 13)

 

NOT: İlmeği sıkıştırırken iplik arada belirli bir bollukta kalmalıdır. Daha sonraki

zürefalarda da bu sürdürülmelidir. İplik çok sıkıştırılmamalı ve sarkıtılmamalıdır.

 

2016-12-04_14-00-59

 

 

KÖK: İğne oyasında, ana motifin (esas motifin) oluşturduğu üçgen biçimindeki

şekil, üçgen veya kare ilmekli ara ya da yardımcı motif.

Kök Yapımı (Kare ilmekli)

Kullanılacak araç ve gereçler:

İnce uzun dikiş iğnesi

İplik

Kumaş

Kare İlmek işlem basamaklarının aynısıdır.

 

Kök İğne Oyası Yapımı:

1- Kumaşı ikiye katlayınız, sol elinize alınız.

2- İğneye geçirdiğiniz ipliğin ucunu başlangıç noktasında, kumaşla işaret

parmağı arasında tutunuz ( sağ tarafta, arkada)

3- Zürefa derinliğine göre kumaşa önden batınız.

4- İpliğin başlangıç ucunu iğnenin üzerinden sağdan sola doğru geçiriniz.

5- İğnenin alt ucundaki çift kat olan iplikleri, iğnenin altından geçirerek sağa

alınız.

6- İğneyi çekerek ilmeği sıkıştırınız (Bir iğne oyası ilmeği yapmış

durumdasınız).

7- Yapacağınız kök’ün büyüklüğüne göre, yaptığınız ilmeğin aynısından 5-7

veya 9 tane daha yapınız.

8- Son ilmeğin ortasına bir ilmek yapınız (Geriye dönüş).

9- Sırasıyla diğer ilmeklerin ortasına da ilmek yapınız.

10- En son yaptığınız ilmeğin ortasına bir ilmek yapınız (Geriye dönüş).

11- Bu şekilde son ilmek kalıncaya kadar işleme devam ediniz (Şekil: 14).

 

2016-12-04_14-03-32

Bıyık, Fiskil, Piko:

Bıyık: Ana örgenin boru ve kökünün birleştiği yerde yapılan fiskillerdir.

Fiskil: Oya kenarlarına yapılan basit piko.

Piko: Oya kenarlarına yapılan süsleme ilmeği.

 

İğne Oyası Bıyık Yapımı

Kullanılacak araç ve gereçler:

İnce uzun dikiş iğnesi

İplik

Kumaş

İşlem Basamakları:

1- Kumaşın üzerine kök yapınız.

2- Kökün en son ilmeğinin ortasına iğne oyası düğümü yapınız (Şekil:15)

3- Aynı ilmeğin üzerine, 2. işlem basamağındaki düğümün yanına ikinci

düğümü ipliği uzun bırakarak yapınız (Bir fiskil oluşturdunuz) (Şekil: 16)

4- Oluşan fiskilin yanına 2. ve 3.işlem basamaklarını tekrarlayarak iki adet

fiskil yapınız (Şekil: 17)

 

2016-12-04_14-06-01

 

 

İğne Oyası  Eksiltme Yapımı

Kare İlmekte Eksiltme

İşlem Basamakları:

Sağdan sola doğru çalışılır.

1- İplik başlangıç düğümüne hazır hale getirilir.

2- Sağdan sola doğru beş tane zürefa çalışılır.

3- En son çalışılan ilmek üzerine zürefa yapılır.

4- Soldan sağa doğru boşluklara batarak dört tane zürefa çalışılır (Şekil: 18).

5- Başa gelince tekrar aynı ilmek üzerine geri dönülür ( Şekil:19 )

6- Sağdan sola doğru boşluklara batarak üç tane zürefa çalışılır

7- Tek ilmek kalıncaya kadar işleme devam edilir (Şekil: 20)

2016-12-04_14-27-29

 

 

İğne Oyası Arttırma

İşlem Basamakları

Sağdan sola doğru çalışılır.

1- İplik başlangıç düğümüne hazır hale getirilir.

2- Sağdan sola doğru iki zürefa çalışılır.

3- İplik sağ baştaki ilmek üzerine geri alınır.

4- Bu boşluğa tekrar batırarak bir zürefa çalışılır (Şekil:21 ).

5- Sola doğru atılan iplik araya alınarak yan boşluğa bir zürefa ile geçilir.

6- Aynı boşluğa tekrar batırarak bir zürefa çalışılır (Şekil:22 ).

7- İplik sağ baştaki ilmek üzerine geri alınır.

8- Bu boşluğa tekrar batırarak bir zürefa çalışılır (Şekil:23 ).

9- Sağdan sola doğru atılan iplik araya alınarak iki tane zürefa yapılır.

10- Aynı boşluğa bir zürefa daha çalışılır.

11- Aynı işlemler tekrar edilerek istenilen sayıya kadar arttırma işlemine devam edilir (Şekil:24 )

 

 

2016-12-04_14-14-47

 

İğne Oyası Motif Başlama

İşlem Basamakları

1- İpliğin ucu başparmakla tutulur. İplik sol elin işaret parmağına bir defa dolanır.

2- İpliğin başlangıcı ile iğneden gelen kısmı kesiştirilir (Şekil: 25).

3- Kesişim noktasına bir oya düğümü yapılır (Şekil:26 )

4- İplik parmak üzerindeyken, daire şeklindeki iplik üzerine sağdan sola doğru

istenilen sayıda piko yapılır (Şekil: 27)

5- İplik parmaktan çıkartılır.

6- İpliğin serbest kalan ucu çekilerek daire küçültülür (Şekil:28 )

2016-12-04_14-43-23

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git